cPanel Upgrade Work (Planlagt)
  • Prioritet - Medium
  • Berører System - Web/Reseller Hosting Systems
  • We are completing upgrade work of all our Web Hosting & Reseller Servers on 07/06/2013 at 11PM GMT. We do not anticipate any downtime but anticipate services may be affected for a short duration.

  • Dato - 07/06/2013 23:06
  • Sist oppdatert - 06/06/2013 20:07

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
Backup #1 PHP-info
Web Hosting PHP-info